ПРО НАС

  • 21 дек, 01:07

Інформаційно-аналітичний портал «ФАКТ» (Факти. Аналітика. Коментарі. Тенденції) є незалежним інтернет-ресурсом, орієнтованим на інформування і об'єктивний аналіз подій, що відбуваються в Україні та поза її межами. На даний час медіасистеми в Україні сформувалися таким чином, що у більшості з них переважають лише викладення фактів. При цьому аналізу подій і явищ, а також прогнозуванню тенденцій їх розвитку, приділяється недостатньо уваги. Виявлена аналітична ніша, потреба суспільства в об’єктивній інформації нового типу зумовили створення даного порталу.

В умовах кризи і нестабільності в державі українське суспільство особливо гостро потребує незаангажованої, правдивої інформації та якісної аналітики подій. Тому контент порталу формується на основі перевірених даних, взятих лише з офіційних джерел. Упереджені думки, домисли, фейки - це для нас є неприпустимими. Коротко, неупереджено, грамотно - три обов'язкові умови, за яких ми працюємо.

На сторінках нашого порталу аналізуються актуальні проблеми українського суспільства: питання політики, економіки, права, соціальної сфери та безпеки. Редакційна колегія підтримує постійний діалог з керівниками органів державної влади, політиками, фахівцями різних галузей державного управління та громадськими діячами, інтерв'ю з ними регулярно публікуються. 

Нашим читачам и підписникам ми надаємо можливість зворотного зв'язку, яка передбачає активне обговорення актуальних проблем українського суспільства і висловлювання своїх думок та пропозицій щодо роботи порталу. Сподіваємося, що наш портал допоможе їм сформувати нові ідеї та громадянські ініціативи, систематизація яких створить певний вектор політичного мислення і соціально-економічних перетворень.

НАШІ ПЕРЕВАГИ

Аналітичні матеріали та рейтинги, викладені на порталі, формуються за допомогою використання унікального авторського програмного продукту, що зумовлює їх об'єктивність і достовірність.

Ми надаємо об'єктивну і достовірну інформацію, не допускаючи перекручувань причинно-наслідкових зв'язків між подіями, показуючи їх актуальний стан.

ІДЕОЛОГІЯ ПОРТАЛУ

- розвиток інтелектуального потенціалу суспільства - основи процвітання української нації;

- сприяння стратегічному розвитку держави, забезпечення добробуту та інтересів громадян, взаємодії держави з інститутами громадянського суспільства;

- формування прогресивного громадянського суспільства, в центрі якого знаходиться людина, її інтереси, дотримання прав і свобод, культурні традиції, моральні та духовні цінності;

- сприяння консолідації та цілісності суспільства, єдності держави, міжнародному, цивільному, міжнаціональному і міжконфесійному миру;

- викорінення проявів у суспільстві ксенофобії, антисемітизму, расизму, екстремізму, дискримінації, розпалювання міжрегіональної ворожнечі;

- розвиток толерантності, гуманізму і поваги до всіх членів суспільства, незалежно від мови, національності, раси, культури, релігії і соціального стану;

- сприяння розвитку соціально-економічної сфери, зміцнення безпеки суспільства і держави;

- формування в суспільній свідомості ідей геополітичної гордості за свою державу, конструктивного, творчого патріотизму в інтересах кожного громадянина і майбутніх поколінь, що базується на системі національних цінностей і пріоритетів, а також корисному історичному досвіді.


НОВИНИ
РЕКЛАМА
диквл Ani Lady Shop